Matematicieni români
 
 

INTERNATIONAL MATHEMATICAL UNION (IMU) http://www.mathunion.org/

IMU este o organizatie neguvernamentala si non-profit, care are scopul de a promova colaborarea internationala în matematica. Ea este un membru al ICSU.

Obiectivele International Mathematical Union (IMU) sunt:

a) Sa promoveze colaborarea intenationala în matematica;

b) Sa ajute financiar si sa asiste Congresul International al Matematicienilor si alte întruniri si conferinte stiintifice internationale;

c) Sa încurajeze si sa ajute financiar alte activitati internationale matematice care se considera ca contribuie la dezvoltarea stiintei matematice în orice aspecte ale sale, pura, aplicata ori educativa.

România este membru al IMU. Miron Nicolescu si, dupa moartea sa din 1975, Gheorghe Vrânceanu au fost vicepresedinti ai IMU.