Matematicieni români
 
 

Conferinţele anuale ale ROMAI poartă numele de CAIM (Conference on Applied and Industrial Mathematics). Ele se constitutie într-un forum de trecere în revistă a noilor tendinţe din matematica aplicată şi industrială, teoretică, numerică şi experimentală, precum şi din computer science şi matematica educaţională.

CAIM 2020

Primul anunţ pdf

CAIM 2019

Primul anunţ pdf

Broşura cu rezumate pdf

Lista participanţilor pdf

CAIM 2018

Primul anunţ pdf

Al doilea anunţ pdf

Programul conferinţei pdf

Broşura cu rezumate pdf

CAIM 2017

Primul anunţ pdf

Al doilea anunţ pdf

Programul conferinţei pdf

Broşura cu rezumate pdf

CAIM 2016

Primul anunţ pdf

Al doilea anunţ pdf

CAIM 2015

Primul anunţ pdf

Broşura cu rezumate pdf

Programul conferinţei pdf

CAIM 2014

Primul anunţ pdf

Al doilea anunţ pdf

Broşura cu rezumate pdf

Programul conferinţei pdf

CAIM 2013

Primul anunţ pdf

CAIM 2012

Primul anunţ pdf

Al doilea anunţ pdf

site-ul conferinţei (UST)

CAIM 2011

Primul anunţ pdf

site-ul conferinţei (USAMV)

Broşura cu rezumate şi lista participanţilor pdf

Program pdf

CAIM 2010

Primul anunţ pdf

Al doilea anunţ pdf

site-ul conferinţei (UAIC)

Program pdf

CAIM 2009

Primul anunţ pdf

Al doilea anunţ pdf

Broşura cu rezumate pdf

Program şi lista participanţilor pdf

CAIM 2008

Primul anunţ pdf

Al doilea anunţ pdf

Broşura cu rezumate pdf

Program şi lista participanţilor pdf

CAIM 2007

Broşura cu rezumate pdf