Matematicieni români
 
 

A 25-a conferinţă de matematici aplicate şi industriale CAIM 2017 a fost găzduită de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi în perioada 14-17 septembrie.