Matematicieni români
 
 Premiul pentru matematici aplicate

ADELINA GEORGESCU

 

este destinat promovarii realizarilor deosebite din domeniul matematicii, în special al celei aplicate, obtinute de tineri matematicieni din România si Republica Moldova, în spiritul continuarii impulsurilor date de-a lungul întregii sale activitati de catre fondatoarea ROMAI, Adelina Georgescu (1942-2010).

Premiul, în valoare de 3000 RON, (oferit de familia Adelinei Georgescu), se va acorda anual, prin concurs. Data limita de primire a dosarelor pentru 2018 este 10 septembrie.

Pentru înscrierea la concurs, persoanele interesate vor trimite documentele prevazute în regulamentul concursului pe adresa: anca_veronica_ion@yahoo.com