Matematicieni români
 
 

Art. 1. Premiul este anual si se va acorda unui matematician din România sau din Republica Moldova. În cazul unor candidati cu merite echivalente, premiul va fi acordat candidatilor cu lucrari în matematica aplicata.

Art. 2. Juriul care analizeaza documentele de concurs si atribuie premiul este stabilit de catre conducerea ROMAI.

Art. 3. La concurs se admit atât candidaturi personale (autopropuneri), cât si propuneri de candidati din partea membrilor ROMAI sau a altor membri ai comunitatii matematice.

Art. 4. Se pot înscrie la concurs, sau pot fi propusi pentru premiere, matematicieni care împlinesc în anul acordarii premiului vârsta de cel mult 40 de ani.

Art. 5. Candidatii care doresc sa participe la concurs trebuie sa trimita pe adresa electronica a Secretarului juriului un CV, lista de lucrari si fisierele a 3 din cele mai semnificative lucrari din ultimii 5 ani. Data limita a înscrierii candidaturilor se stabileste anual.

Art. 6. Candidații la Premiul Adelina Georgescu trebuie sa participe si sa sustina o lucrare la conferinta CAIM din anul in care candideaza.

Art. 7. Lista completa a candidatilor admisi la concurs va fi accesibila pe site-ul ROMAI înaintea datei de desfasurare a conferintei CAIM. Secretarul Juriului verifica daca sunt indeplinite conditiile din Art. 4-6, pentru inscriere.

Art. 8. Juriul stabileste metodologia votului, care trebuie sa se încheie cu o saptamâna înainte de data începerii Conferintei din anul în curs.

Art. 9. Comunicarea rezultatului concursului si ceremonia de premiere vor avea loc în cadrul conferintei CAIM din anul in curs.