Matematicieni români
 
 

Volumele acestei serii pot fi monografii de cercetare, teze de doctorat (eventual extinse) si dictionare, de interes atat pentru cei care acum creaza sau aplica matematica cat si pentru cei care in curand o vor face (masteranzi, doctoranzi).

Este de dorit ca fiecare volum sa contina cca 200-300 de pagini, folosindu-se un stil cat mai apropiat de cel caracteristic matematic: clar, riguros, simplu, sobru, elegant, cu un minim de cuvinte, cu sectiuni (paragrafe, subparagrafe, subsubparagrafe) dese, cu titluri sugestive, cu fraze cat mai scurte, cu definitii si propozitii scrise cu italice, fara detalii de calcul prea lungi care sa ascunda ideea, cu mentionarea surselor bibliografice.

Fiecare capitol trebuie sa inceapa cu un rezumat de cca 10 randuri, iar fiecare paragraf - cu unul de cca doua randuri.

Cartile Seriei trebuie sa aibe un continut si forma moderne si un inalt nivel stiintific. Recomandam evitarea stilului sec si ermetic in favoarea includerii de comentarii, observatii si conexiuni peste care cititorul nefamiliarizat cu subiectul, poate trece prea usor. Prin aceasta avem in vedere si un scop formativ al Seriei: de revenire la o gandire matematica propriu-zisa, dincolo de automatisme si aspectele formale. Incurajam prezentarea de exemple lucrate pana la capat, dar relevandu-se punctele cheie din demonstratie, fara calcule elementare. Cand acestea sunt deosebit de lungi, vor fi date in anexe.

Sugeram ca, ori de cate ori este posibil, sa se traduca in termeni fizici, economici, biologici etc notiunile introduse si rezultatele obtinute.

Volumele Seriei pot fi scrise in limba romana sau engleza. In primul caz, la sfarsitul cartii trebuie inserata o traducere in limba engleza a Introducerii, Prefetei, rezumatelor la capitole si la paragrafe.

Aceste recomandari generale pot fi usor adaptate si la alte viziuni proprii ale autorilor.

Tirajul minim este de 200 exemplare.

Formatul este: inaltimea 21 cm iar latimea 14 cm.

Incepând din anul 2011, această serie este publicată de editura MATRIX Rom.

Alte informatii pot fi obtinute la gemiral@yahoo.com .

1. Adelina Georgescu, Mihnea Moroianu, luliana Oprea, Teoria bifurcaţiei; principii şi aplicaţii, 1999.

2. Nicolae Popa, Bogdan Nicusor Nicolescu, Adelina Georgescu, Mircea Bolosteanu, Modelări matematice în teoria lubrificaţiei aplicate la etanşările frontale, 1999.

3. Bogdan-Nicusor Nicolescu, Nicolae Popa, Adelina Georgescu, Mircea Bolosteanu, Miscari ale fluidelor cavitante. Modelare şi soluţii, 1999.

4. Anca-Veronica Ion, Atractori globali şi varietăti inerţiale pentru două probleme din mecanica fluidelor, 2000.

5. Nicolae Suciu, Asupra relatei intre modelarea microscopică şi macroscopică a proceselor termodinamice, 2001.

6. Laura Ungureanu, Liviu Ungureanu, Elemente de dinamică economică, 2000. 7. Marius-Florin Danca, Funcţia logistică. Dinamică, bifurcaţie şi haos, 2001.

8. Mihaela Sterpu, Dinamică şi bifurcaţii pentru două modele Van der Pol generalizate, 2001.

9. Iuliu Deac, Dictionar enciclopedic al matematicienilor, Vol. I, 2001, pdf.

10.Maria do Rosario de Pinho, Maria Margarida Ferreira, Optimal control problems with constraints, 2002.

11.Catalin-Liviu Bichir, Stabilitate hidrodinamică teoretică şi numerică, 2002

12.Iuliu Deac, Dictionar enciclopedic al matematicienilor, Vol. II, 2002, pdf.

13.Constanta-Dana Constantinescu, Haos, fractali şi aplicaţii, 2003.

14.Danca, Marius Florin, Sisteme dinamice discontinue, 2004.

15.Popa, Mihail, Metode cu algebre la sisteme diferenţiale, 2004.

16.Raţă, Mefodie, Inexistenţa algoritmilor de recunoaştere a expresibilităţii sintactice în calcule logice, 2004.

17.Emilia-Rodica Borşa, Mişcări de fluide vâscoase generate de gradienţi de tensiune superficială, 2004.

18.Adelina Georgescu, Cătălin-Liviu Bichir, George-Valentin Cârlig, Matematicieni români de pretutindeni, 2004.

19.Laura Ungureanu, Stabilitate structurală şi bifurcaţie în două modele de dinamică economică, 2004.

20.Cristian Grava, Estimarea şi compensarea mişcarii în secvenţe de imagini, 2004.

21.Angela Muntean, Introducere în studiul curenţilor marini, 2005.

22.Mariana Trifan, Dinamică şi bifurcaţie în studiul matematic al cancerului, 2006.

23.Elena Codeci, Bifurcaţie perturbată de dinamică economică, 2006.

24.Adelina Georgescu, George-Valentin Cârlig, Cătălin-Liviu Bichir, Ramona Radoveneanu, Matematicieni români de pretutindeni, ed. a II-a, 2006.

25.Laurentiu Calmutchi, Metode algebrice şi funcţionale în teoria extensiilor spaţiilor topologice, 2007.

26.Florica-Ioana Dragomirescu, Probleme spectrale în stabilitatea hidrodinamică, 2007.

27.Serban E. Vlad, Teoria sistemelor asincrone, 2007, pdf (Asynchronous Systems Theory pdf).

28.Raluca-Mihaela Georgescu, Bifurcaţie în dinamica biologică cu metode de teoria grupurilor, 2009.

29.Mircea Drăgan, Programare avansată in Windows, Linux si Solaris in limbajele C, C++ si C#, 2012.